[biginfopane textcolor=”#ffffff” title=”Emergency Breathing System – Tunneler (Tunnels)”][/biginfopane]

Eureka EBS™ systemer kan benyttes til å sikre personer ved røyk utvikling, brann eller gass utslipp i en tunnel, ved bruk av rømnings rom.

Systemet er basert på lagret pusteluft som benyttes til personer i rommene samt trykksetting av evakueringsrom i tuneller, på den måten vil personer som oppholder seg i rommet være uavhengige av kvaliteten på luften i tunnel løpet.

Luften blir tilført rømningsrom ved doble luft linjer fra utsiden som sikrer luft tilførsel ved feil eller skade på deler av systemet.

Da hovedsystemet er plassert på utsiden av tunnelen unngår man mye vedlikehold innvendig i tunnelen og tunnelen kan være åpen under vedlikehold.

Rømningsrom kan bygges brannsikre og ha toveis kommunikasjon med tunnel operatør.

I tillegg til å fungere som et tilfluktsrom kan rommene også fungere som en «fremskutt» base for brannmannskap under evakuering av personer som oppholder seg i tunneler ved en nød situasjon.

Kontakt informasjon:

Petter Torbal
Phone: +47 920 59 747
E-mail: petter.torbal@eureka.no